Oferta dla firm

 

Chcesz nagrodzić swoich pracowników, a może podarować im świąteczny upominek? Karta Podarunkowa Toruń Plaza z pewnością będzie dla nich miłą niespodzianką! To doskonały sposób na wypłatę premii, bonusów i nagród. Dzięki nowoczesnemu wyglądowi i eleganckiemu opakowaniu karty stanowią doskonały pomysł na prezent.

Karta Podarunkowa Toruń Plaza to forma karty płatniczej typu prepaid o wartości od 30 zł do 4000 zł. Sam określasz, jaką ma mieć wartość. Z karty można korzystać we wszystkich sklepach na terenie naszego Centrum, które akceptują płatność MasterCard. Dzięki temu Twoi pracownicy zyskują dostęp do oferty wielu sklepów, punktów gastronomicznych oraz rozrywkowych.

Dlaczego warto wybrać Kartę Podarunkową Toruń Plaza?

Karty Podarunkowe Toruń Plaza to nowoczesny, a zarazem elegancki sposób nagradzania pracowników. Zdeponowane na niej środki mogą oni wykorzystać nawet przez 12 miesięcy, sami wybierając, na co zostaną one przeznaczone.

Wybierając Karty Podarunkowe Toruń Plaza nie musisz martwić się o formalności. Wystarczy wypełnić formularz i przesłać go na adres nota@flex-e-card.pl. Potem należy tylko dokonać płatności i odebrać Karty. Za ich wydanie nie ma żadnych dodatkowych opłat.

Wartość przekazywanych na Kartach środków nie podlega ustawie o podatku VAT. Jeśli pochodzi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie jest obciążona składką ZUS. Zakup Kart można też potraktować jako koszt uzyskania przychodu.

 

Jak złożyć zamówienie na Kartę Podarunkową:

Należy wypełnić i podpisać załączony formularz zamówienia
Formularz należy przesłać na adres email:  nota@flex-e-card.pl

Zostanie wystawiona pro forma noty obciążeniowej na podstawie, której będzie można dokonać płatności.
Po zaksięgowaniu wpłaty kwoty z zamówienia na wskazany adres email zostanie przesłana informacja o możliwości odbioru kart w centrum handlowym wraz z notą obciążeniową.

Poniżej dane rachunku do płatności przelewem dla firm:

Nr rachunku: 34103015080000000803632138

Adres banku: BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA, ul. Senatorska16, 00-923 Warszawa, Polska

Nazwa posiadacza rachunku: Flex-e-vouchers

Korzyści finansowe dla firm:

Rodzaj świadczenia Źródło finansowania Zwolnienie z ZUS Zwolnienie z PIT Koszt uzyskania przychodu VAT
Karty przedpłacone

 

ZFŚS TAK TAK, do 380 zł. rocznie TAK, kosztem jest odpis na ZFŚS NIE
Środki obrotowe NIE NIE TAK NIE

Podstawa prawna

§2. ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. (Dz. U. 1998, nr 161, poz.1106, z późniejszymi zmianami): Podstawy wymiaru składek nie stanowią następujące przychody: pkt 19) świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

•       Karty Podarunkowe flex-e-card są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty 380 zł rocznie.

Podstawa prawna

Art. 21 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (j.t. Dz. U. 2012, poz. 361, z  późniejszymi zmianami): Wolne od podatku są: pkt 67) Wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

•       Wartość kart flex-e-card wydanych pracownikom stanowi dla firmy koszt uzyskania przychodu.

Podstawa prawna

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 Art. 16 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (j.t. Dz. U. 2011, nr 74, poz. 397, z późniejszymi zmianami): Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: pkt 9) odpisów i wpłat na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika; kosztem uzyskania przychodów są jednak: lit. b) odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu przepisów o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych obciążają koszty działalności pracodawcy, jeżeli środki pieniężne stanowiące równowartość tych odpisów i zwiększeń zostały wpłacone na rachunek Funduszu. 

Środki obrotowe

 Art. 15 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992_r. (j.t. Dz. U. 2011, nr 74, poz. 397, z późniejszymi zmianami): Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (…).

•       Charakter usług flex-e-card sprawia, że nie jest ona obciążona podatkiem VAT w rozumieniu Ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), gdyż wartość nominalna kart nie jest towarem ani usługą w myśl przepisów tej Ustawy.

Podstawa prawna

Przekazanie kuponów podarunkowych lub środków na karcie pracownikom, nie rodzi obowiązku podatkowego w rozumieniu przepisów Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (j.t. Dz. U. 2011, nr 177, poz. 1054, z późniejszymi zmianami).